Nye funktionaliteter i NPS for SuperOffice Appen

By 23/09/2021 NPS

Der er den 22.9 implementeret to nye funktioner i NPS for SuperOffice appen.

1. En admin i Amesto-portalen (https://online.amestoapps.com/), kan opsætte hvilket sprog de automatisk genererede aktiviteter i SuO oprettes på. Der kan vælges imellem Dansk, Norsk, Svensk, Tysk eller Engelsk. Når et sprog er valgt, er det alle fremadrettede aktiviteter der oprettes på det valgte sprog. Eksisterende aktiviteter ændres ikke, og den enkelte bruger kan ikke selv ændre det.

2. Er der opfølgningsspørgsmål til en måling, vises udover selve ratingen/kommentaren, også spørgsmålet/spørgsmålene i den automatisk oprettede aktivitet