End of Life for Online Dashboard

By 14/05/2021 juli 2nd, 2021 EOL, Online Dashboard

Efter implementering af Amesto Insight (Power BI) løsningen, er det besluttet at stoppe udviklingen af Online Dashboard pr. 31-12-2021

Alle nuværende Online Dashboard kunder vil blive tilbudt konvertering til Amesto Insight.

Spørgsmål i denne forbindelse kan rettes til Søren Lyster på mail soren.lyster@amesto.dk.